Velkommen til Nyt Europa!

Vi har lige lavet ny webside og er nu ved at flytte artikler over fra tidligere websider. Vi fortsætter overflytningen den 4. august efter en dejlig sommerferie. 

 

Tony Blair på ret EU-kurs

Vi kan ikke forvente at få en ægte europæisk diskussion og udvikling, hvis vi ikke samtidig har nogen der kan personificere denne bestræbelse. Og det er den vej vi skal. Vi skal, her ved begyndelsen af et århundrede, som meget vel kan få ”Kina” som overskrift, have et stærkere EU. I Nyt Europa ser vi positivt på et økonomisk stærkere Kina, Indien og Brasilien, for nu bare at næ…

Læs Mere

EU-grænser, mål og midler

Når vi mennesker gør én ting, gør vi også altid mange andre ting. Bevidst eller ubevidst. Alting har en pris. Sådan er det sandt at sige også med regeringens og Dansk Folkepartis aktuelle korstog for øget kontrol ved Danmarks grænser. Alle kan vel se, at der her er mindst to målsætninger, hvoraf den ene handler om at få DF med i et forlig om efterlønnen og at sikre partiet fler…

Læs Mere

Gal-Met sagen

I Nyt Europa er vi varme tilhængere af, at arbejdskraften kan bevæge sig frit over EU’s landegrænser. Det er godt, at f.eks. polske bygningsarbejdere kan komme til  Danmark og arbejde i en kortere eller længere periode.  Dels fordi der er mangel på bygningsarbejdere, dels fordi det næppe skader med lidt konkurrence på et område, hvor priserne fra tid til synes at ligge et pænt…

Læs Mere

CO2-venlige fly i EU

Europa Kommissionen lancerede i går en investeringsplan på €1,6 milliarder, for at fremme udviklingen af mere CO2-venlige fly. Det skriver EurActiv.com Nyt Europa hilser udspillet velkommen. Selvom flyindustrien "kun" bidrager med 2-3% af verdens CO2-udslip, er der gode grunde til at fokusere på netop flytrafikken. Dels fordi flytrafikken er i hastig vækst, dels fordi det indti…

Læs Mere

EU – 50 års visionen for europæisk produktion

Vi har brug for et europæisk erhvervsliv, som kan klare sig på det globale marked. Et erhvervsliv, som kan skaffe arbejdspladser og indtjening til EU’s borgere, som før eller siden vil tælle ½ milliard mennesker. Så meget desto vigtigere er det, at fremtidens europæiske produktion udvikles i et samspil mellem græsrødder, politikere og virksomheder. Det er i dette samspil vi kan…

Læs Mere

EU må ind i kampen mod skattely

Svimlende summer på 7-12 billioner kroner menes at være placeret i skattely rundt om i verden. Indskyderne er privatpersoner. Hertil komme diverse virksomheders indskud, som måske er ti gange større. Hvis disse beløb blev inddraget i den skattepligtige del af verdensøkonomien ville indfrielsen af FN’s 2015 mål – og mere til - være en smal sag.   I Nyt Europa glæder vi os derfo…

Læs Mere

Tomorrow's Europe var en ægte succes

362 borgere fra hele Europa var i weekenden (12.-14. oktober) samlet i Europa-Parlamentet i Bruxelles til den hidtil største paneuropæiske folkehøring. På tværs af landegrænser, og på tværs af 22 forskellige sprog, gik debatten om alt fra social- og arbejdsmarkedspolitik til spørgsmålet om EU’s fremtidige globale rolle.  Det var tænketanken Notre Europe der havde taget initiati…

Læs Mere

Glem det Verheugen!

KOMMENTAR - Det står i Nice-traktaten, at Europa Kommissionen skal være mindre fra 2009. Kommissionen kan derefter ikke rumme en kommissær fra hvert enkelt af de medlemslande, som der nu er 27 af. En af Kommissionens tunge drenge, Günther Verheugen, har netop foreslået, hvordan man mere præcist kan håndtere denne sag. Verheugen mener, at man bør indføre et system med ’rigtige k…

Læs Mere

Nej-siden og verdens problemer

90 % af verdens befolkninger lever i lande, som deler vandressourcer med andre lande. I løbet af 50 år er der registreret 37 tilfælde af konflikter mellem stater over vand. Selvom der overordnet set stadig er vand nok i verden, så er der ’tørre pletter’, hvor manglen på vand er et alarmerende problem. Uden vand dør vi mennesker i løbet af tre dage. Uden vand, er det heller ikke…

Læs Mere

Europæisk Barselsfond

Vi er helt enige med familieminister Carina Christensen og hendes tyske kollega Ursula von der Leyen, når de i JP’s kronik den 22. februar skriver, at ”det drejer sig om, at skabe rammer for familierne, så de får lyst til og mulighed for at investere i fremtiden i kraft af deres børn.” Det er netop hvad det handler om i en verden, hvor vi europæere skal konkurrere på et stadig …

Læs Mere